• Vagyonvédelem DSC
 • Beléptetők
 • Kaputelefonok
 • Kapunyitók
 • Video eszközök
 • Infra sorompók
 • Sorompók
 • Adó-vevők
 • Vezetékek
 • Egyebek
 • Akció
 • Vagyonvédelem Paradox
 • Kling kaputechnika
 • Professzionális kültéri védelem-Riasztó központokhoz
 • Commax kaputelefon szettek
 • BioEtanol
 • Powertuning termékek
 • Kovácsoltvas elemek
 • Oldalra nyíló garázskapu
 • Általános Szerződési Feltételek

  Általános Szerződési Feltételek

  I. Általános tudnivalók

  I.1. A jelen Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.elektro-guard.hu üzemeltetői (továbbiakban Forgalmazó) által üzemeltetett webcímen található elektronikus piactéren (továbbiakban Webshop) keresztül történik és létrejön Forgalmazó, illetve Webshopot használó látogató (továbbiakban Vevő, együttesen Szerződő Felek) között.

  I.2. A Webshopban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon. Semmilyen egyéb, így telefonon, telefaxon, levélben, stb. megküldött rendelést nem áll módunkban elfogadni.

  I.3. Szolgáltatásunkat minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a sikeres regisztrációt elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

  II. A megrendelés

  II.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat és a használatukkal járó veszélyekről szóló tájékoztatást a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az adott termék nagykereskedelmi forgalmazó a felelős.

  II.2. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is. Az árak a nagykereskedelmi forgalmazók árlistáiból származnak, azok valóságtartalmáért az üzemeltetők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

  II.3. A Webshop oldalain közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

  II.4. Forgalmazó a már megrendelt áruk vételáránál is fenntartják a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt Webshopban megadott ár eltér a forgalmazói árlistában foglaltaktól. Ha Vevő ebben az esetben gyakorolja az elállás jogát, akkor a kiszállításból eredő költségeket nem kell megtérítenie.

  II.5. Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

  II.6. A megrendelést csak sikeres regisztráció esetén és csak akkor áll módunkban elfogadni, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Forgalmazót felelősség nem terheli.

  II.7. Forgalmazó a Vevő ajánlatának megérkezését követően köteles Vevő részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor Forgalmazó ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.

  III. Szállítási és fizetési feltételek

  A szállítási és fizetési feltételeket lásd külön menüpontban.

  IV. Elállási jog

  IV.1. Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni a info@elektro-guard.hu e-mail címen. Ebben az esetben Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

  IV.2 Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

  IV.3. Forgalmazó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek Vevőt terhelik.

  IV.4. Forgalmazó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

  IV.5 Amennyiben megrendelése során élni kíván a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával és el szeretné olvasni a törvény szövegét, kattintson ide. Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg Vevőszolgálatunkat az info@elektro-guard.hu e-mail címen.

  V. Garancia, szavatosság

  V.1. A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

  V.2. Rendkívül fontos, hogy a rendelés átvételekor kapott, - garancialevélként is működő - a vásárlásról kiállított részletes számlát őrizze meg, amit Forgalmazó ad át a rendelés teljesítésekor.

  VI. Felelősség

  VI.1. A Webshopban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.

  VI.2. A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Webshophoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül Vevő felelős a Webshophoz való kapcsolódásáért és a Webshop weboldalon történő vásárlásért. Forgalmazó nem vonható felelősségre technikai problémák bekövetkezése, illetve vis maior esetén.

  VI.3. Technológiai problémának kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a Webshop akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

  VII. Adatvédelem

  VII.1. Forgalmazó ezúton tájékoztatja vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél Forgalmazó alvállalkozójaként működik. Az alvállalkozók a Forgalmazó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az adatainak kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

  VIII. Egyéb

  VIII.1. Forgalmazó szabadon módosíthatja a vásárlási és a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megtalálható a weblapon.

  VIII.2. Abban az esetben, ha Vevő bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor Forgalmazó szabadon érvénytelennek nyilváníthatják Vevő regisztrációját és vásárlását.

  VIII.3. Szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, Szerződő felek a Magyar Gazdasági Kamara Választott Bíróságának joghatóságát kötik ki.

  VIII.4. Forgalmazó az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény alapján közvetítő szolgáltatónak minősül, ezért a jelen weblapon más által rendelkezésre bocsátott jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott kárért felelősséggel nem tartozik.